O nama

Mirta-kontrol d.o.o. osnovana je 1993. godine i od samog osnivanja posluje u području tekstila, kože i povezanih proizvoda. Neprestanim ulaganjem kroz godine poslovanja pozicionirala se kao lider na hrvatskom tržištu u pružanju usluga ispitivanja i certifikacije. Prepoznatljiva je po opremljenosti, profesionalnosti i brzim prilagodbama nestalnim tržišnim zahtjevima. Poslovna jedinica LABORATORIJ tvrtke MIRTA-KONTROL d.o.o. akreditirani je ispitni laboratorij prema norma HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1124. Poslovna jedinica CERTIFIKACIJA proizvoda tvrtke MIRTA-KONTROL d.o.o. akreditirano je certifikacijsko tijelo za proizvode prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013  (Ocijenjivanje sukladnosti –  zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga) od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 3247. Pristupanjem Europskoj uniji tvrtka je postala registrirano tijelo (Notify Body) pri Europskoj komisiji za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda broj 2474

© Copyright Mirta-Kontrol d.o.o.