Nabave

NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.

 • Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne
 • Broj ugovora: KK.03.2.1.06.0169
 • Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti ulaganjem u nove tehnologije
 • OIB korisnika: 46412753402
 • Naziv korisnika: MIRTA-KONTROL d.o.o.
 • Lokacija: Grad Zagreb
 • Kontakt telefon: +385 01 24 31 346
 • Email: info@mirta-kontrol.hr
 • Vrsta nabave: Robe, usluge
 • Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0169/PN3-1/2017
 • Datum objave: 30.11.2017.
 • Rok za dostavu ponuda: 21.12.2017. do 10 sati
 • Kratki opis nabave: Predmet nabave je ispitna laboratorijska oprema i edukacija zaposlenika sukladno   priloženoj dokumentaciji za nadmetanje.

PONOVLJENI POSTUPAK NABAVE

 • Vrsta nabave: Robe, usluge
 • Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0169/PN3-2/2018
 • Datum objave: 24.09.2018.
 • Rok za dostavu ponuda: 14.10.2018. u 10h
 • Kratki opis nabave: Predmet nabave je ispitna laboratorijska oprema i edukacija zaposlenika sukladno priloženoj dokumentaciji za nadmetanje